Navigacija

TV Dević

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Dević
Naziv pružaoca medijske usluge Radio-difuzno preduzeće RTV DEVIĆ PLUS d.o.o. Smederevska Palanka
Broj dozvole 410/2009-1
Datum 21. maj 2013.
Matični broj 20179350
Sedište i adresa pravnog lica Ive Bajazita 2, Smederevska Palanka
Ovlašćeno lice za zastupanje Petar Dević
Glavni i odgovorni urednik Petar Dević
Vlasnička struktura PMU 1.Jelena Dević-Radojković-40% 2.Petar Dević-60%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-L 96/Velika Plana
Period važenja 10. jul 2009. — 10. jul 2017.
Datum brisanja dozvole 19. februar 2016.
Back to top