Navigacija

Radio Saldo

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Saldo
Naziv pružaoca medijske usluge Radnja za poslovne, radio televizijske aktivnosti SALDO LIDIJA STANKOVIĆ preduzetnik, Niš
Broj dozvole 439/2009-1
Datum 4. maj 2010.
Matični broj 54695519
Sedište i adresa pravnog lica Koste Stamenkovića 9, lok 5, Niš
Ovlašćeno lice za zastupanje Lidija Stanković
Glavni i odgovorni urednik Lidija Stanković
Vlasnička struktura PMU 1.Lidija Stanković-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 16/Niš
Period važenja 21. septembar 2009. — 21. septembar 2017.
Datum brisanja dozvole 30. jul 2014.
Back to top