Navigacija

TV Studio

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Studio
Naziv pružaoca medijske usluge Preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu na veliko i malo eksport import, marketing i komisione usluge, ugostiteljstvo, saobraćaj i turizam STUDIO d.o.o. Leskovac
Broj dozvole 448/2010
Datum 11. januar 2010.
Matični broj 06123783
Sedište i adresa pravnog lica Milana Toplice 10, Leskovac
Ovlašćeno lice za zastupanje Olivera Cvetković
Glavni i odgovorni urednik Olivera Cvetković
Vlasnička struktura PMU 1.Dragan Cvetković-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-L 14/Leskovac
Period važenja 11. januar 2010. — 11. januar 2018.
Datum brisanja dozvole 10. oktobar 2013.
Back to top