Navigacija

TV Protokol K-1

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Protokol K-1
Naziv pružaoca medijske usluge PROTOKOL K-1 d.o.o. Leskovac
Broj dozvole 449/2010
Datum 11. januar 2010.
Matični broj 20389702
Sedište i adresa pravnog lica Radanska 66, Leskovac
Ovlašćeno lice za zastupanje Dejan Živković
Glavni i odgovorni urednik Nikola Milićević
Vlasnička struktura PMU 1.Dejan Živković-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-L 16/Leskovac
Period važenja 11. januar 2010. — 11. januar 2018.
Datum brisanja dozvole 21. jun 2012.
Back to top