Navigacija

TV Ćuprija

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Ćuprija
Naziv pružaoca medijske usluge Javno preduzeće RADIO TELEVIZIJA ĆUPRIJA, Ćuprija
Broj dozvole 452/2010-1
Datum 4. septembar 2013.
Matični broj 06876331
Sedište i adresa pravnog lica Lole Ribara 1, Ćuprija
Ovlašćeno lice za zastupanje Bojan Knežević
Glavni i odgovorni urednik Vladimir Milojević
Vlasnička struktura PMU 1.Opština Ćuprija-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-L 72/Ćuprija
Period važenja 11. januar 2010. — 11. januar 2018.
Datum brisanja dozvole 11. februar 2016.
Back to top