Navigacija

Radio Kikinda

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Kikinda
Naziv pružaoca medijske usluge Javno preduzeće INFORMATIVNI CENTAR KIKINDA, Kikinda
Broj dozvole 462/2010-1
Datum 23. mart 2010.
Matični broj 08020981
Sedište i adresa pravnog lica Generala Drapšina 20, Kikinda
Ovlašćeno lice za zastupanje Dragan Vlajnić
Glavni i odgovorni urednik Aleksandra Đuran
Vlasnička struktura PMU 1.Skupština opštine Kikinda-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 278/Kikinda
Period važenja 11. januar 2010. — 11. januar 2018.
Datum brisanja dozvole 10. februar 2016.
Back to top