Navigacija

Radio Vinex

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Vinex
Naziv pružaoca medijske usluge Proizvodno trgovinsko preduzeće VINEX LEVAČKI GROZD d.o.o. Rekovac
Broj dozvole 471/2011
Datum 27. april 2011.
Matični broj 20415894
Sedište i adresa pravnog lica Belušić bb, Rekovac
Ovlašćeno lice za zastupanje Aleksandra Andrić
Glavni i odgovorni urednik Bojan Nešković
Vlasnička struktura PMU 1.Goran Ilić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 145/Rekovac
Period važenja 27. april 2011. — 27. april 2019.
Datum brisanja dozvole 14. novembar 2012.
Back to top