Navigacija

Play FM radio

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Play FM radio
Naziv pružaoca medijske usluge Preduzeće za radiodifuziju, marketing i usluge BROADCAST MEDIA GROUP d.o.o. Arilje
Broj dozvole 501/2012-4
Datum 11. mart 2014.
Matični broj 20490535
Sedište i adresa pravnog lica Miloša Glišića 28, Arilje
Ovlašćeno lice za zastupanje Prvoslav Veizović
Glavni i odgovorni urednik Prvoslav Veizović
Vlasnička struktura PMU 1.Prvoslav Veizović-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 164/Arilje
Period važenja 6. januar 2012. — 6. januar 2020.
Datum brisanja dozvole 22. novembar 2014.
Back to top