Navigacija

Radio AS FM

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio AS FM
Naziv pružaoca medijske usluge NS-AS d.o.o. proizvodnja, trgovina i usluge, Novi Sad
Broj dozvole K276
Datum 25. oktobar 2016.
Matični broj 08696799
PIB 100457403
Sedište i adresa pravnog lica Narodnog Fronta 73, Novi Sad
Telefon 021/641-1111
Faks 021/467-181
Elektronska pošta office@radioas.fm
Veb sajt www.radioas.fm
Ovlašćeno lice za zastupanje Aleksandar Đurić
Glavni i odgovorni urednik Aleksandar Đurić
Vlasnička struktura PMU 1.Aleksandar Đurić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 25. oktobar 2016. — 25. oktobar 2024.
Back to top