Navigacija

TV AS

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV AS
Naziv pružaoca medijske usluge PAVLOVIĆ-SJ d.o.o. Krepoljin
Broj dozvole K12
Datum 28. septembar 2011.
Sedište i adresa pravnog lica Maršala Tita 29, Krepoljin
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 28. septembar 2011. — 28. septembar 2017.
Datum brisanja dozvole 31. decembar 2012.
Back to top