Navigacija

Top Music

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Top Music
Naziv pružaoca medijske usluge TOP MUSIC MEDIA d.o.o. Veliki Radinci
Broj dozvole K22
Datum 21. oktobar 2011.
Sedište i adresa pravnog lica Osječka bb, Veliki Radinci
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 21. oktobar 2011. — 21. oktobar 2017.
Datum brisanja dozvole 28. septembar 2012.
Back to top