Navigacija

TV Fleš

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Fleš
Naziv pružaoca medijske usluge RTV FLEŠ d.o.o. Aranđelovac
Broj dozvole K28
Datum 21. oktobar 2011.
Sedište i adresa pravnog lica Kneza Miloša 11, Aranđelovac
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Zona pokrivanja / raspodele Aranđelovac, Topola, Lazarevac
Period važenja 21. oktobar 2011. — 21. oktobar 2017.
Datum brisanja dozvole 8. decembar 2014.
Back to top