Navigacija

TV Petrovec

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Petrovec
Naziv pružaoca medijske usluge TELEVIZIJA PETROVEC d.o.o. Bački Petrovac
Broj dozvole K243
Datum 17. jun 2016.
Matični broj 08655529
PIB 101270186
Sedište i adresa pravnog lica Industrijska zona bb, Bački Petrovac
Telefon 021/780-065
Faks 021/780-137
Elektronska pošta petrovecad@gmail.com
Veb sajt www.tvpetrovec.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Rastislav Struhar
Glavni i odgovorni urednik Marija Lovre
Vlasnička struktura PMU 1.Petrovec doo, Bački Petrovac-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 17. jun 2016. — 17. jun 2024.
Back to top