Navigacija

TV Kladovo

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Kladovo
Naziv pružaoca medijske usluge Društvo sa ograničenom odgovornošću za radio i televiziju RTV KLADOVO, Kladovo
Broj dozvole K247
Datum 6. jul 2016.
Matični broj 17524097
PIB 103080570
Sedište i adresa pravnog lica Vinogradarska 15, Kladovo
Telefon 019/800-440
Faks 019/800-441
Elektronska pošta radiotelevizijakladovo@gmail.com
Veb sajt www.tvkladovo.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Snežana Spasić
Glavni i odgovorni urednik Snežana Spasić
Vlasnička struktura PMU 1.Snežana Spasić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 6. jul 2016. — 6. jul 2024.
Back to top