Navigacija

TV Podrinje

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Podrinje
Naziv pružaoca medijske usluge RADIO TV PODRINJE d.o.o. Loznice
Broj dozvole K248-2
Datum 24. januar 2024.
Matični broj 07169868
PIB 101188376
Sedište i adresa pravnog lica Maksima Gorkog 2, Loznica
Telefon 015/882-227
Elektronska pošta lotel@verat.net
Veb sajt www.rtvpodrinje.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Dragan Mandić
Glavni i odgovorni urednik Dragan Mandić
Vlasnička struktura PMU 1. Lotel plus d.o.o., Loznica-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 6. jul 2016. — 6. jul 2024.
Back to top