Navigacija

Sandžak TV

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Sandžak TV
Naziv pružaoca medijske usluge SANDŽAK TELEVIZIJA d.o.o. Novi Pazar
Broj dozvole K253-2
Datum 1. septembar 2023.
Matični broj 17191632
PIB 101792953
Sedište i adresa pravnog lica Dimitrija Tucovića bb, Novi Pazar
Telefon 064/889-1567
Faks 020/335-000
Elektronska pošta office@sandzak.tv
Veb sajt www.sandzak.tv
Ovlašćeno lice za zastupanje Salahudin Fetić
Glavni i odgovorni urednik Salahudin Fetić
Vlasnička struktura PMU 1. Samir Škrijelj-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 18. jul 2016. — 18. jul 2024.
Back to top