Navigacija

TV P Canal

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV P Canal
Naziv pružaoca medijske usluge Društvo sa ograničenom odgovornošću P KANAL, PIROT
Broj dozvole K259-2
Datum 21. decembar 2020.
Matični broj 17259636
PIB 100356030
Sedište i adresa pravnog lica Mite Gage 10, Pirot
Telefon 010/313-833
Elektronska pošta office@rtvpicanal.com
Veb sajt www.rtvpicanal.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Boban Nikolić v.d. direktora
Glavni i odgovorni urednik Jasminka Mitić
Vlasnička struktura PMU 1.Tigar ad, Pirot-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 25. jul 2016. — 25. jul 2024.
Back to top