Navigacija

TV Golija

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Golija
Naziv pružaoca medijske usluge RTV GOLIJA d.o.o. Ivanjica
Broj dozvole K267-2
Datum 20. septembar 2018.
Matični broj 06059783
PIB 101064245
Sedište i adresa pravnog lica Milinka Kušića 23, Ivanjica
Telefon 032/660-045
Faks 032/660-045
Elektronska pošta televizijagolijaivanjica@gmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Zoran Jovanović
Glavni i odgovorni urednik Zoran Jovanović
Vlasnička struktura PMU 1.Zoran Jovanović-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 29. septembar 2016. — 29. septembar 2024.
Back to top