Navigacija

TV Kraljevo

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Kraljevo
Naziv pružaoca medijske usluge Privredno društvo RADIO TELEVIZIJA KRALJEVO I IBARSKE NOVOSTI d.o.o. Kraljevo
Broj dozvole K268-1
Datum 29. mart 2018.
Matični broj 07152736
PIB 101774332
Sedište i adresa pravnog lica Cara Lazara 44, Kraljevo
Telefon 036/324-091, 036/312-406
Faks 036/324-091, 036/312-406
Elektronska pošta office@rtvkraljevo.com
Veb sajt www.rtvkraljevo.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Violeta Simović
Glavni i odgovorni urednik Violeta Simović
Vlasnička struktura PMU 1.Violeta Simović-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 29. septembar 2016. — 29. septembar 2024.
Back to top