Navigacija

TV Bujanovac

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Bujanovac
Naziv pružaoca medijske usluge RADIO-TELEVIZIJA BUJANOVAC d.o.o., Bujanovac
Broj dozvole K274-2
Datum 12. avgust 2021.
Matični broj 17032917
PIB 100975655
Sedište i adresa pravnog lica Karađorđev trg bb, Bujanovac
Telefon 064/649-8900
Elektronska pošta radiotelevizijabujanovacdoo@gmail.com
Veb sajt www.rtv-bujanovac.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Avdirahim Nuhiji
Glavni i odgovorni urednik Mikirem Ameti
Vlasnička struktura PMU 1.Avdirahim Nuhiji-15% 2.Zoran Veličković-85%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 12. oktobar 2016. — 12. oktobar 2024.
Back to top