Navigacija

AIFIPTV

Pružalac medijske usluge putem globalne informatičke mreže

Naziv medijske usluge (skraćeno) AIFIPTV
Naziv pružaoca medijske usluge KAMERA M&F preduzeće za proizvodnju, promet i usluge d.o.o. Beograd
Broj dozvole I-0001
Datum 3. mart 2015.
Matični broj 07504861
PIB 100571954
Sedište i adresa pravnog lica Kirovljeva 21, Beograd
Telefon 011/354-9279
Elektronska pošta info@armyinfoforum.org; redakcija.armyinfoforuma@mail.ru
Veb sajt www.armyinfoforum.org
Ovlašćeno lice za zastupanje Mirko Mandić
Glavni i odgovorni urednik Čedo Rajačić
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Internet-televizija
Period važenja
Back to top