Navigacija

Radio Legend

Pružalac medijske usluge putem globalne informatičke mreže

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Legend
Naziv pružaoca medijske usluge Tatjana Jovanović pr web portali i prevodilačke usluge LEGEND PRESS, Zemun
Broj dozvole I-0002-1-brisan iz registra
Datum 15. maj 2015.
Matični broj 63246727
PIB 108143530
Sedište i adresa pravnog lica Trg Branka Radičevića 4, lokal 19, Beograd
Telefon 011/210-0572
Faks 011/210-0572
Elektronska pošta info@legend-radio.com
Veb sajt www.legend-radio.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Tatjana Jovanović
Glavni i odgovorni urednik Tatjana Jovanović
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Internet-radio
Period važenja
Datum brisanja dozvole 3. septembar 2018.
Back to top