Navigacija

Radio Istok

Pružalac medijske usluge putem globalne informatičke mreže

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Istok
Naziv pružaoca medijske usluge GARDARIKI INFORMATION&COMMUNICATION doo, Beograd
Broj dozvole I-0004-brisan iz registra
Datum 22. jun 2015.
Matični broj 20945095
PIB 108171077
Sedište i adresa pravnog lica Vuka Karadžića 6/4, Beograd
Telefon 011/328-5863
Elektronska pošta i.gardariki@gmail.com
Veb sajt www.istokinfo.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Marina Olegovna Martinova
Glavni i odgovorni urednik Marina Olegovna Martinova
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Internet-radio
Period važenja
Datum brisanja dozvole 3. avgust 2017.
Back to top