Navigacija

Radio Mjehur na mreži

Pružalac medijske usluge putem globalne informatičke mreže

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Mjehur na mreži
Naziv pružaoca medijske usluge Biljana Anđelić pr rediteljske i druge usluge MNMS, Beograd
Broj dozvole I-0005-brisan iz registra
Datum 10. novembar 2015.
Matični broj 63792144
PIB 108914788
Sedište i adresa pravnog lica Južni bulevar 28, sprat 28, stan 22, Beograd
Telefon 011/245-3345; 063/532-3947
Elektronska pošta biljana.andjelic@gmail.com
Veb sajt www.mixcloud.com/MjehurNaMreži/
Ovlašćeno lice za zastupanje Biljana Anđelić
Glavni i odgovorni urednik Srđan Anđelić
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Internet-radio
Period važenja
Datum brisanja dozvole 8. novembar 2017.
Back to top