Navigacija

TV Zona plus

Pružalac medijske usluge putem globalne informatičke mreže

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Zona plus
Naziv pružaoca medijske usluge ZONA PLUS doo, Niš
Broj dozvole I-0007
Datum 8. decembar 2015.
Matični broj 20812346
PIB 107484206
Sedište i adresa pravnog lica Branka Radičevića 30, Niš
Telefon 064/869-6601
Faks 018/455-9888
Elektronska pošta office@tvzonaplus.rs
Veb sajt www.tvzonaplus.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Slađana Ostojić
Glavni i odgovorni urednik Slađana Ostojić
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Internet-televizija
Period važenja
Back to top