Navigacija

RTV Bosphorus

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) RTV Bosphorus
Naziv pružaoca medijske usluge MAY MEDIA d.o.o., Aleksinac
Broj dozvole K332-1
Datum 3. mart 2023.
Matični broj 07187564
PIB 100312631
Sedište i adresa pravnog lica DepaNdans hotela Bosphours, Žitkovački put bb, Aleksinac
Telefon 064/867-2604
Elektronska pošta rtvbosphorus@gmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Ikre Šilik
Glavni i odgovorni urednik Ljubiša Dinić
Vlasnička struktura PMU 1.Media advertising d.o.o., Beograd-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 25. januar 2017. — 25. januar 2025.
Back to top