Navigacija

TV Trans

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Trans
Naziv pružaoca medijske usluge MOTO BOEM TRANS d.o.o., Negotin
Broj dozvole K341-3
Datum 27. septembar 2022.
Matični broj 20490594
PIB 106156606
Sedište i adresa pravnog lica Badnjevska bb, Negotin
Telefon 065/954-5222
Elektronska pošta tvtransnegotin@gmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Novica Lazić
Glavni i odgovorni urednik Anita Durlić
Vlasnička struktura PMU 1.Dragoslav Bogdanović-99% 2.Novica Lazić-1%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 8. mart 2017. — 8. mart 2025.
Back to top