Navigacija

Radio S2

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio S2
Naziv pružaoca medijske usluge Privredno društvo za proizvodnju i emitovanje RTV programa INDEX d.o.o. Beograd
Broj dozvole K344-2
Datum 11. maj 2023.
Matični broj 17542877
PIB 103315089
Sedište i adresa pravnog lica Šumadijski trg 6a, Beograd
Telefon 011/404-0440
Faks 011/404-0445
Elektronska pošta s.vuletic@radios2.rs
Veb sajt www.radios.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Saša Vuletić
Glavni i odgovorni urednik Miloš Bajić
Vlasnička struktura PMU 1.LCF d.o.o., Beograd-50% 2.AS Media d.o.o., Beograd-49% 3.S Controls d.o.o., Šabac-1%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 31. mart 2017. — 31. mart 2025.
Back to top