Navigacija

Radio S3

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio S3
Naziv pružaoca medijske usluge Radiodifuzno društvo PINGVIN društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd
Broj dozvole K349-2
Datum 12. maj 2023.
Matični broj 07569700
PIB 101674511
Sedište i adresa pravnog lica Šumadijski trg 6a, Beograd
Telefon 011/404-0440
Faks 011/404-0445
Elektronska pošta office@radios3.rs
Veb sajt www.radios.rs/radios3
Ovlašćeno lice za zastupanje Irena Anđelković
Glavni i odgovorni urednik Sanja Šaša
Vlasnička struktura PMU 1.S Media Team d.o.o., Beograd-49% 2.S Controls d.o.o., Šabac-51%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 31. mart 2017. — 31. mart 2025.
Back to top