Navigacija

Planet TV

Pružalac medijske usluge putem globalne informatičke mreže

Naziv medijske usluge (skraćeno) Planet TV
Naziv pružaoca medijske usluge STREAMING&CAT d.o.o. Požarevac
Broj dozvole I-0022
Datum 29. septembar 2017.
Matični broj 21271390
PIB 109941169
Sedište i adresa pravnog lica Nemanjina 7a, Požarevac
Telefon 062/840-6152
Elektronska pošta profisatdoo@gmail.com
Veb sajt www.planet-radio.at
Ovlašćeno lice za zastupanje Dragan Kesić
Glavni i odgovorni urednik Dragan Kesić
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Internet-televizija
Period važenja
Back to top