Navigacija

Radio Tamburaši online

Pružalac medijske usluge putem globalne informatičke mreže

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Tamburaši online
Naziv pružaoca medijske usluge Udruženje građana VOJVODINA MUSIC, Novi Sad
Broj dozvole I-0027
Datum 11. april 2018.
Matični broj 28220898
PIB 109880923
Sedište i adresa pravnog lica Bulevar Jovana Dučića 45, Novi Sad
Telefon 063/401-555
Elektronska pošta banegaravi@gmail.com
Veb sajt www.vojvodinamusic.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Branislav Krsić
Glavni i odgovorni urednik Branislav Krsić
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Internet-radio
Period važenja
Back to top