Navigacija

Brainz TV

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Brainz TV
Naziv pružaoca medijske usluge BRAINZ d.o.o., Beograd
Broj dozvole K405
Datum 11. decembar 2018.
Matični broj 21394971
PIB 110862553
Sedište i adresa pravnog lica Bulevar Zorana Đinđića 8a, Beograd
Telefon 011/402-2000
Elektronska pošta redakacija@brainz.tv
Veb sajt www.brainz.center
Ovlašćeno lice za zastupanje Živojin Petrović
Glavni i odgovorni urednik Živojin Petrović
Vlasnička struktura PMU 1.United Media SARL, Luksemburg-75% 2.Stanislava Katić-25%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 11. decembar 2018. — 11. decembar 2026.
Back to top