Navigacija

TV Zlatar

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Zlatar
Naziv pružaoca medijske usluge Privatno preduzeće za proizvodnju, promet i usluge BUKOVAČA-COMPANY d.o.o. Nova Varoš
Broj dozvole K414
Datum 25. januar 2019.
Matični broj 06570640
PIB 100957330
Sedište i adresa pravnog lica Treće proleterske 57, Nova Varoš
Telefon 033/62-133
Elektronska pošta r.zlatar@mts.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Tanja Mlađenović
Glavni i odgovorni urednik Tanja Mlađenović
Vlasnička struktura PMU 1.Tanja Mlađenović-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 25. januar 2019. — 25. januar 2027.
Back to top