Navigacija

Music DJ

Pružalac medijske usluge putem globalne informatičke mreže

Naziv medijske usluge (skraćeno) Music DJ
Naziv pružaoca medijske usluge WIOZO doo, Beograd
Broj dozvole I-0034
Datum 27. februar 2019.
Matični broj 21447277
PIB 111239367
Sedište i adresa pravnog lica Bulevar Mihajla Pupina 10g, lok.18, Beograd
Telefon 063/552-626
Elektronska pošta radio@musicdj.rs
Veb sajt www.musicdj.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Jasmin Mulabdić
Glavni i odgovorni urednik Jasmin Mulabdić
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Internet-radio
Period važenja
Back to top