Navigacija

Trioart TV

Pružalac medijske usluge putem globalne informatičke mreže

Naziv medijske usluge (skraćeno) Trioart TV
Naziv pružaoca medijske usluge Edukativno-kreativni centar za decu i mlade TRIOART, Niš
Broj dozvole I-0037-brisan iz registra
Datum 27. februar 2019.
Matični broj 28147759
PIB 108566645
Sedište i adresa pravnog lica Bulevar doktora Zorana Đinđića 79/9, Niš
Telefon 061/237-8336
Elektronska pošta trioart.marketing@gmail.com
Veb sajt www.trioarttv.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Žarko Apostolović
Glavni i odgovorni urednik Nenad Nikolić
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Internet-televizija
Period važenja
Datum brisanja dozvole 24. maj 2019.
Back to top