Navigacija

RTV Tesla

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) RTV Tesla
Naziv pružaoca medijske usluge TESLA PRODUCTION d.o.o. Beograd
Broj dozvole K436
Datum 24. maj 2019.
Matični broj 21268585
PIB 109926112
Sedište i adresa pravnog lica Sedamnaestog oktobra 27/23, Beograd
Telefon 063/236-246
Elektronska pošta tesla.rtv@gmail.com
Veb sajt www.tesla-tv.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Goran Đorđević
Glavni i odgovorni urednik Goran Đorđević
Vlasnička struktura PMU 1.Goran Đorđević-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 24. maj 2019. — 24. maj 2027.
Back to top