Navigacija

K1 studio

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) K1 studio
Naziv pružaoca medijske usluge Preduzeće za proizvodnju televizijskog programa MINACORD MEDIA d.o.o., Beograd
Broj dozvole K437-2
Datum 30. oktobar 2020.
Matični broj 21482536
PIB 111438835
Sedište i adresa pravnog lica Dečanska 12, sprat 7, Beograd
Telefon 011/334-7049
Faks 011/334-7049
Elektronska pošta isidora@minacord.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Željko Joksimović, Manja Grčić
Glavni i odgovorni urednik Željko Joksimović
Vlasnička struktura PMU 1.Željko Joksimović-80% 2.Manja Grčić-20%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 4. jun 2019. — 4. jun 2027.
Back to top