Navigacija

Radio Futog 99,5

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Futog 99,5
Naziv pružaoca medijske usluge ZAVIČAJNO UDRUŽENJE FUTOG, Futog
Broj dozvole 546/2019
Datum 24. jun 2019.
Matični broj 28224184
PIB 109926901
Sedište i adresa pravnog lica Cara lazara 42, Futog
Telefon 021/895-350
Faks 021/895-350
Elektronska pošta zavicajnoudruzenjefutog@gmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Aleksandra Rajak, Jasmina Obradović
Glavni i odgovorni urednik Nataša Knežević
Vlasnička struktura PMU 1.Aleksandra Rajak 2.Aleksandra Dobrin 3.Milan Stepanov 4.Stevan Stojić
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Futog
Period važenja 24. jun 2019. — 24. jun 2027.
Back to top