Navigacija

Radio Levač 90,3

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Levač 90,3
Naziv pružaoca medijske usluge MILE VLAISAVLJEVIĆ preduzetnik, zanatska radnja STOLAR DRVODELJA, Kragujevac
Broj dozvole 544/2019
Datum 17. jun 2019.
Matični broj 61259813
PIB 101044602
Sedište i adresa pravnog lica Čegarska 36, Kragujevac
Telefon 065/553-3222, 060/490-3903
Elektronska pošta radio@radiolevac.rs
Veb sajt www.radiolevac.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Mile Vlaisavljević
Glavni i odgovorni urednik Mile Vlaisavljević
Vlasnička struktura PMU 1.Mile Vlaisavljević-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Rekovac
Period važenja 17. jun 2019. — 17. jun 2027.
Back to top