Navigacija

Ženska TV

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Ženska TV
Naziv pružaoca medijske usluge Društvo za telekomunikacije HD-WIN d.o.o. Beograd
Broj dozvole K442
Datum 30. jul 2019.
Matični broj 20510293
PIB 106013385
Sedište i adresa pravnog lica Visokog Stevana 38, Beograd (adresa za dostavu pošte Milutina Milankovića 9, Beograd)
Telefon 064/225-5020
Elektronska pošta rade.gojsovic@tvarenasport.com
Veb sajt www.zenska.tv
Ovlašćeno lice za zastupanje Nebojša Žugić
Glavni i odgovorni urednik Miloš Jovanović
Vlasnička struktura PMU 1.Telekom Srbija ad, Beograd-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 30. jul 2019. — 30. jul 2027.
Datum brisanja dozvole 1. oktobar 2019.
Back to top