Navigacija

Slobodna televizija

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Slobodna televizija
Naziv pružaoca medijske usluge SLOBODNA TELEVIZIJA d.o.o. Kraljevo
Broj dozvole K450
Datum 31. oktobar 2019.
Matični broj 20434724
PIB 105673771
Sedište i adresa pravnog lica Ibarska 10, Kraljevo (adresa za dostavu pošte Nušićeva 27, sprat 2, Beograd)
Telefon 064/459-4591
Elektronska pošta suncica.stanojevic.66@gmail.com
Veb sajt www.slobodna.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Sunčica Stanojević
Glavni i odgovorni urednik Sunčica Stanojević
Vlasnička struktura PMU 1. Restart klub d.o.o. Beograd-75% 2. Slavko Janošević-25%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 31. oktobar 2019. — 31. oktobar 2027.
Back to top