Navigacija

Fajter (F1)

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Fajter (F1)
Naziv pružaoca medijske usluge FAJTERCO d.o.o., Beograd
Broj dozvole K461
Datum 21. maj 2020.
Matični broj 21046914
PIB 108679694
Sedište i adresa pravnog lica Grge Andrijanovića I/6, Beograd
Telefon 011/245-3396, 060/100-3001
Faks 011/245-3396
Elektronska pošta office@fajter.rs
Veb sajt www.fajter.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Stefan Blažić
Glavni i odgovorni urednik Radisav Rodić
Vlasnička struktura PMU 1. Fajter d.o.o., Beograd-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 21. maj 2020. — 21. maj 2028.
Datum brisanja dozvole 1. novembar 2021.
Back to top