Navigacija

Muzzik radio

Pružalac medijske usluge putem globalne informatičke mreže

Naziv medijske usluge (skraćeno) Muzzik radio
Naziv pružaoca medijske usluge Privredno društvo ORIGINAL FILM d.o.o. Beograd-Savski venac
Broj dozvole I-0045
Datum 15. septembar 2020.
Matični broj 21053252
PIB 108714993
Sedište i adresa pravnog lica Koče Popovića 9, Beograd
Telefon 064/807-5700
Elektronska pošta muzzikradio.marketnig@gmail.com
Veb sajt www.muzzik.tv
Ovlašćeno lice za zastupanje Ljubomir Radovanović
Glavni i odgovorni urednik Ljubomir Radovanović
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Internet-radio
Period važenja
Back to top