Navigacija

Mega TV

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Mega TV
Naziv pružaoca medijske usluge Preduzeće za trgovinu i muzičko-scenske delatnosti MEGATON PRODUCTION d.o.o., Beograd
Broj dozvole K469
Datum 21. decembar 2020.
Matični broj 17210661
PIB 101573099
Sedište i adresa pravnog lica Ilije Garašanina 35, Beograd
Telefon 011/323-1875
Faks 011/344-597
Elektronska pošta megaton.doo@gmail.com
Veb sajt www.megaton.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Predrag Milutinović
Glavni i odgovorni urednik Sofija Milutinović
Vlasnička struktura PMU 1. Predrag Milutinović-50% 2. Saša Mirković-50%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 21. decembar 2020. — 21. decembar 2028.
Datum brisanja dozvole 9. januar 2023.
Back to top