Navigacija

Lokal info

Pružalac medijske usluge putem globalne informatičke mreže

Naziv medijske usluge (skraćeno) Lokal info
Naziv pružaoca medijske usluge Duško Vučetić pr video produkcija BIG MEDIA, Arilje
Broj dozvole IZ-0051
Datum 23. februar 2021.
Matični broj 65372371
PIB 111382780
Sedište i adresa pravnog lica Maksima Gorkog 2, Arilje
Telefon 063/879-5719
Elektronska pošta office@lokalinfo.rs
Veb sajt www.lokalinfo.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Duško Vučetić
Glavni i odgovorni urednik Duško Vučetić
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Internet-TV
Period važenja
Back to top