Navigacija

Subotički mađarski radio

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Subotički mađarski radio
Naziv pružaoca medijske usluge Fondacija PANONIJA, Subotica
Broj dozvole K475-1
Datum 11. maj 2021.
Matični broj 08851026
PIB 104124897
Sedište i adresa pravnog lica Age Mamužića 9-11, Subotica
Telefon 024/621-401
Faks 024/621-402
Elektronska pošta office@pannonrtv.com
Veb sajt www.pannonrtv.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Ištvan Bodžoni
Glavni i odgovorni urednik Suzana Dedić
Vlasnička struktura PMU 1.Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine, Subotica 2.Reformatska hrišćanska crkva u Srbiji, Feketić 3.Jedinstvo mađarske manjine, Subotica 4.Kulturni savez Vojvođanskih mađara, Subotica 5.Subotička biskupija, Subotica 6.Evangelistička hrišćanska crkva a.v. u Srbiji, Subotica 7.Fondacija Laslo Sekereš, Subotica 8.Iren Gabrić Molnar 9.Tamaš Korhec 10.Andor Deli 11.Zoltan Jegeš
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 26. april 2021. — 26. april 2029.
Back to top