Navigacija

SKYMUSIC ENTERTAINMENT/SE

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) SKYMUSIC ENTERTAINMENT/SE
Naziv pružaoca medijske usluge SMBG d.o.o., Beograd
Broj dozvole K479
Datum 21. jun 2021.
Matični broj 21626546
PIB 112202529
Sedište i adresa pravnog lica Dimitrija Tucovića 28a, Beograd
Telefon 011/344-4747
Elektronska pošta aleksandar.kukanjac@skyentertainmentgroup.rs; ksenija.moric@sky-corporation.rs
Veb sajt www.skyentertainmentgroup.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Milenko Škarić
Glavni i odgovorni urednik Katarina Živanović
Vlasnička struktura PMU 1.Milenko Škarić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 21. jun 2021. — 21. jun 2029.
Back to top