Navigacija

Zanesarok radio

Pružalac medijske usluge putem globalne informatičke mreže

Naziv medijske usluge (skraćeno) Zanesarok radio
Naziv pružaoca medijske usluge POMOŽIMO SE VOJVODINO civilno udruženje, Kanjiža
Broj dozvole I-0055
Datum 3. septembar 2021.
Matični broj 28154798
PIB 108700614
Sedište i adresa pravnog lica Beogradska 17, Kanjiža
Telefon 062/133-2894
Elektronska pošta budincsevityangela@gmail.com
Veb sajt www.zenesarokradio.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Angela Budiinčević
Glavni i odgovorni urednik Karolj Liptak
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Internet-radio
Period važenja
Datum brisanja dozvole 11. februar 2022.
Back to top