Navigacija

ZZ TV

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) ZZ TV
Naziv pružaoca medijske usluge Privredno društvo ORIGINAL FILM d.o.o., Beograd-Savski venac
Broj dozvole K497-1
Datum 28. februar 2023.
Matični broj 21053252
PIB 108714993
Sedište i adresa pravnog lica Koče Popovića 9, Beograd
Telefon 064/807-5700
Elektronska pošta originalfilmdoo@gmail.com
Veb sajt www.muzzik.tv
Ovlašćeno lice za zastupanje Sunčica Mandić
Glavni i odgovorni urednik Sunčica Mandić
Vlasnička struktura PMU 1.Sunčica Mandić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 24. mart 2022. — 24. mart 2030.
Datum brisanja dozvole 28. mart 2023.
Back to top