Navigacija

Nacionalna Happy TV

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Nacionalna Happy TV
Naziv pružaoca medijske usluge Preduzeće za marketing, izdavačku delatnost, radio i televiziju HAPPY TV d.o.o., Beograd
Broj dozvole 562/2022-1
Datum 31. januar 2024.
Matični broj 17004301
PIB 100295660
Sedište i adresa pravnog lica Aleksandra Dubčeka 14, Beograd
Telefon 011/377-8300
Faks 011/377-8235
Elektronska pošta happytelevizija@happytv.rs
Veb sajt www.happytv.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Vladana Ćirović
Glavni i odgovorni urednik Milomir Marić
Vlasnička struktura PMU 1.Ideogram doo, Beograd-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Područje cele Republike MUX 1
Period važenja 5. avgust 2022. — 5. avgust 2030.

Izrečene mere

Opomena

Nacionalna Happy TV

Preduzeće za marketing, izdavačku delatnost, radio i televiziju HAPPY TV d.o.o., Beograd
Back to top